Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thái Hòa

Tân Uyên - Bình Dương
thcsthaihoa@tu.sgdbinhduong.edu.vn