Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 11 : 3.588
Năm 2021 : 131.347
 • Nguyễn Hữu Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   chinh.thaihoa@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Đỗ Hữu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lý-KTCN, Phó chủ tịch công đoàn
  • Email:
   hanhdh.thaihoa@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tin học, Chủ tịch công đoàn
  • Email:
   thuongnth.thaihoa@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Hoá - Sinh - KTNN
  • Email:
   tuannm.thaihoa@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Thể dục - Nhạc - Mỹ thuật
  • Email:
   nguyenhongphucth@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD
  • Email:
   thuyntt.thaihoa@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Lê Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0274.36260948
  • Email:
   suongltt.thaihoa@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Phạm Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Anh
  • Email:
   linhdo4655@yahoo.com
Video Clip
Văn bản mới